Luister je nu naar mij?Voorwaarden voor het voeren van een leerlinggesprek

De grondhouding van de leerkracht

 • naïef, belangstellend en inlevend
 • nieuwsgierig
 • onvoorwaardelijke acceptatie
 • echtheid
 • respect
 • empathie
 • een OEN (open, eerlijk en nieuwsgierig)
 • bewust van OMA (oordeel, mening en aanname)

Gespreksvaardigheden

 • actief luisteren
 • complimenteren
 • aanmoedigen en versterken
 • vragen stellen (zie webpagina vragen)
 • gebruik van stilte
 • gebruik van humor
 • zelfonthulling

Een 'goed' gesprek behelst warmte, respect en belangstelling. In een goed gesprek is de leerling een volwaardige gesprekspartner.

communicatievoorwaarden

Om tot een goed gesprek te komen, zijn de onderstaande voorwaarden voor de communicatie van belang.

 1. Ga op dezelfde (oog)hoogte zitten als het kind.
 2. Kijk naar een kind terwijl je spreekt.
 3. Alterneer1 het wel of niet maken van oogcontact met een kind terwijl je spreekt.
 4. Stel het kind op zijn of haar gemak.
 5. Luister naar wat een kind zegt.
 6. Laat met behulp van voorbeelden zien dat wat het kind zegt, effect heeft.
 7. Vertel het kind dat het moet vertellen wat het vindt of wil, omdat je het niet weet als het kind het je niet zegt.
 8. Probeer spelen en praten te combineren.
 9. Signaleer dat je het gesprek afbreekt en later voort zal zetten wanneer je merkt dat het kind afhaakt.
 10. Wanneer je een moeilijk gesprek hebt gehad, zorg dan dat het kind daarna tot zichzelf kan komen.

            1alterneer=afwisselen

voorwaarden voor metacommunicatie

Metacommunicatie vormt een fundamenteel onderdeel van een goede gespreksvoering. Bij metacommunicatie gaat het om 'praten over de manier waarop je met elkaar praat' (communicatie over de communicatie). De voorwaarden voor metacommunicatie zijn:

 1. Maak het doel voor het gesprek duidelijk.
 2. Laat een kind weten wat je interventies zijn.
 3. Laat een kind weten dat je feedback nodig hebt
 4. Laat een kind weten dat het mag zwijgen.
 5. Probeer te benoemen wat je voelt en volg wat je voelt.
 6. Nodig het kind uit zijn of haar mening over het gesprek te geven.
 7. Maak metacommunicatie een vast onderdeel van je communicatie.

 

Om te downloaden: (meta)communicatievoorwaarden in een word document:

(meta)communicatievoorwaarden voor een gesprek.docx (17 kB)